Uron Memeti (Geschäftsführer)

Hannelore Schwendinger-Merkinger (Gew. Geschäftsführerin)

Aleksander Djordjevic (Assistent der Geschäftsleitung)

Dorina Memeti (Finanz / Buchhaltung)

Herbert Schuheker (Key Account Manager)